Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Säsongen 2017-2018


Ordförande
Christina Eriksson e-post
0705-27 04 75
Vice Ordförande
Hans Persson e-post
0708-17 65 25
Sekreterare
Katarina H.

Kassör
Patrik Nilsson
0703-76 27 00
Ledamöter
Stefan Steiner 
0703-14 43 33
Johan Salminen
0769-48 37 75
Tony Karlsson
0706-27 17 99
Isak Unger
0707-90 10 01
Lars-Erik Salminen
0723-00 50 99
Erika Dupé
Suppleanter
Linus Sellén
0763 – 05 36 80
Revisor
Per Lindström
Valberedning
Kenneth Ahl (ordförande)
0737 – 27 16 99
Raine Virtanen